Trygg ekonomisk förvaltning med projekthemsida

Till dig som är byggherre

Som byggherre är det bra att anlita en ekonomisk förvaltare redan i början av ett projekt. Då har ni kostnadskalkyler och en ekonomisk plan klar inför bildandet av den nya bostadsrättsföreningen. Svensk Brf erbjuder idag en prisvärd ekonomisk förvaltning och kan hjälpa dig som är byggherre att lägga grunden för en sund ekonomi i dina planerade bostadsrättsföreningar.

Kostnadskalkyl

När du som byggherre vill börja sälja lägenheter redan innan själva byggandet är slutfört behövs en kostnadskalkyl. Kalkylen är preliminär men ska ge en bra fingervisning om hur en ekonomisk plan kan se ut för den kommande bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan

Den ekonomiska planen är en slags budget för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår. I den ekonomiska planen anges vilka lån som tas upp. Där specificeras inköpet eller bygget av fastigheten, vilka kostnader föreningen sannolikt kommer att ha för drift och underhåll och hur stora årsavgifter som måste tas ut för att budgeten ska gå ihop. Bostadsrätterna förses med ett andelstal, vilket anger hur stor del av den sammanlagda årsavgiften som varje bostadsrättsägare ska betala. I den ekonomiska planen ska det ingå en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys, där man försöker beräkna de framtida riskerna om exempelvis räntekostnaderna skulle bli högre än vad som antagits.

Att så tidigt som möjligt ha en ekonomisk plan som är väl anpassad för den nya bostadsrättsföreningen kan innebära att det finns utrymme för lägre avgifter – något som gör föreningen mer attraktiv. Bostadsrättsföreningen bygger på att hela huset ska kunna förvaltas på ett bra sätt med de ekonomiska medel som finns i en gemensam pott. Men det handlar inte enbart om pengar utan till lika stor del om trygghet, tid och visioner för framtiden.

  • Enkel och uppdaterad uppföljning av föreningens ekonomi
  • Ekonomiska rapporter

Ekonomisk förvaltning

Svensk Brf kan bistå med det stöd och den trygghet ni behöver i arbetet med att skapa en ny bostadsrättsförening. Vi finns kvar när föreningen är bildad och kan erbjuda digitala processer och smidiga förvaltningssystem, där styrelsen loggar in och attesterar fakturor i en portal. Genom Svensk Brf har föreningen insyn och överblick i den ekonomiska förvaltningen. Vi erbjuder en personlig touch och månar om att föreningen aldrig ska ha känslan av att vara en liten del i det stora hela.

  • Löpande bokföring
  • Attestering av fakturor på webben långtidsarkivering genom vår portal
  • Årsbokslut, årsbudget, förvaltningsberättelse och föreningens inkomstdeklaration
  • Lägenhetsförteckning (som är ett lagkrav)

Projekthemsida

Marknadsför ditt projekt med en modern och säljande hemsida. Här samlar du all information om ditt projekt med både text och bilder. Vi hjälper dig att ta fram en så säljande och unik sida som möjligt genom att hjälpa dig att lyfta fram fördelarna med just ditt projekt. Vi kan även bistå med framtagandet av renderingar och drönarbilder. Här kan potentiella kunder lämna intresseanmälningar som skickas direkt till din inkorg och eller till mäklare. Här lägger man även upp dokumentation som kan vara av intresse som den Ekonomiska planen, kostnadskalkylen och andra viktiga handlingar.

Fotorenderingar och 3D-modeller

Med ett nära samarbete med vår 3D leverantör kan vi tillsammans ta fram ett skräddarsytt säljmaterial till er. Vi erbjuder allt inom 3D som ni fritt kan anpassa efter era bostadsprojekt. Vi kan ta fram högkvalitativa 3D-bilder för ert projekt helt anpassade efter projektets läge, där vi inreder efter önskad stil och målgrupp. På detta sätt kan ni visa bostadsköparen hur den färdiga projektet kommer att se ut. Vi kan även erbjuda bilder där det går att röra sig 360-grader i bilderna för att ge en ännu tydligare rumsuppfattning.

Bostadsväljare och solstudie

Med en bostadsväljare kan bostadsköpare direkt se vilka bostäder som är lediga, samt förstå var dessa finns i byggnaden. Bostadsväljaren är ett väldigt bra verktyg som förenklar processen för både byggherre, mäklare och bostadsköpare. Vi erbjuder även solstudier där bostadsköparen kan titta på ert projekt från olika vinklar och se hur solen rör sig vid olika klockslag och årstider. Syftet med detta är att vara så tydlig som möjligt för att förenkla för bostadsköparen att välja sin lägenhet.

Hemsidor/intranät

Vi erbjuder intranät och hemsidor till bostadsrättsföreningar. Här samlas all information om bostadsrättsföreningen för att på ett tryggt och säkert sätt sköta kommunikationen med medlemmarna. Föreningens styrelse kan skicka ut påminnelser via sms och email för att snabbt och enkelt kunna nå ut med information till föreningens medlemmar. Det kan vara information om hantverkare som behöver tillgång till lägenheterna vid besiktningar eller renoveringar. Information om kommande styrelsemöten eller årsstämmor. Här samlas även med fördel olika sorters dokument både offentligt och om man så önskar endast för föreningens styrelse. Detta är en väldigt uppskattad och effektiv tjänst för dig som är byggherre då du enkelt kan kommunicera med dina nya kunder under och efter att kunderna tillträtt lägenheterna och på så vis spara pengar i form av extra kostnader som uppkommer när rätt information inte kommer fram i dit och eller när kunder glömmer att öppna för hantverkare som då måste komma tillbaka mot kostnader för byggherren eller bostadsrättsföreningen. Denna tjänst gör att styrelsearbetet underlättas då allt sker digitalt vilket medför att man inte längre behöver dela ut information i folks brevlådor vilket spar, tid, pengar samt miljön.

Få mer information av oss

Kostnadsfritt

Pröva Svensk Brf i 30 dagar utan förbindelser! Efter 30 dagar kostar det 199kr i månaden.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev! Där berättar vi om hur vi kan förenkla för dig som bor i bostadsrätt och för dig som sitter i styrelsen.

Prenumerera