Förenkla arbetet med din bostadsrättsförening

HITTA DIN FÖRENING PRÖVA TJÄNSTEN GRATIS

Till dig som är byggherre

Vi kan hjälpa till redan från början. Som byggherre är det bra att anlita en ekonomisk förvaltare redan i början av ett projekt. Då har ni kostnadskalkyler och en ekonomisk plan klara inför bildandet av den nya bostadsrättsföreningen.

Svensk Brf erbjuder idag en prisvärd ekonomisk förvaltning och kan hjälpa dig som är byggherre att lägga grunden för en sund ekonomi i dina planerade bostadsrättföreningar.

Kostnadskalkyl

När du som byggherre vill börja sälja lägenheter redan innan själva byggandet är slutfört behövs en kostnadskalkyl. Kalkylen är preliminär men ska ge en bra fingervisning om hur en ekonomisk plan kan se ut för den kommande bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan

Den ekonomiska planen är en slags budget för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår. I den ekonomiska planen anges vilka lån som tas upp. Där specificeras inköpet eller bygget av fastigheten, vilka kostnader föreningen sannolikt kommer att ha för drift och underhåll och hur stora årsavgifter som måste tas ut för att budgeten ska gå ihop. Bostadsrätterna förses med ett andelstal, vilket anger hur stor del av den sammanlagda årsavgiften som varje bostadsrättsägare ska betala. I den ekonomiska planen ska det ingå en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys, där man försöker beräkna de framtida riskerna om exempelvis räntekostnaderna skulle bli högre än vad som antagits.

Att så tidigt som möjligt ha en ekonomisk plan som är väl anpassad för den nya bostadsrättsföreningen kan innebära att det finns utrymme för lägre avgifter – något som gör föreningen mer attraktiv. Bostadsrättsföreningen bygger på att hela huset ska kunna förvaltas på ett bra sätt med de ekonomiska medel som finns i en gemensam pott. Men det handlar inte enbart om pengar utan till lika stor del om trygghet, tid och visioner för framtiden.

Ekonomisk förvaltning

Svensk brf kan bistå med det stöd och den trygghet ni behöver i arbetet med att skapa en ny bostadsrättsförening. Vi finns kvar när föreningen är bildad och kan erbjuda digitala processer och smidiga förvaltningssystem, där styrelsen loggar in och attesterar fakturor i en portal. Genom Svensk Brf har föreningen insyn och överblick i den ekonomiska förvaltningen. Vi erbjuder en personlig touch och månar om att föreningen aldrig ska ha känslan av att vara en liten del i det stora hela.

Få mer information av oss

 

 

 

 

Kostnadsfritt

Pröva Svensk Brf i 30 dagar utan förbindelser! Efter 30 dagar kostar det 199kr i månaden.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev! Där berättar vi om hur vi kan förenkla för dig som bor i bostadsrätt och för dig som sitter i styrelsen.

Prenumerera