Effektiv dokumenthantering i din bostadsrättsförening

Er hemsida från Svensk Brf innehåller ett intuitivt system som förenklar dokumenthanteringen i föreningen. Sitter du i din bostadsrättsförenings styrelse kommer du att märka hur lätt det är att lägga upp viktiga dokument som till exempel ordningsregler, stadgar och årsredovisningar. Genom att arbeta med hemsidans dokumenthanteringssystem slipper föreningens styrelse dela ut lappar till alla boende. Allt finns tillgängligt online!

Välj vem som får läsa

Bostadsrättsföreningens styrelse kan genom hemsidans dokumenthanteringssystem undvika att en medlem inte fått viktig information som till exempel kallelse till årsstämma eller motioner.

När ett dokument laddas upp kan styrelsen enkelt välja om dokumentet de lagt upp ska vara tillgängligt på bostadsrättsföreningens offentliga sida eller om det bara ska vara synligt för medlemmar. Viss information ska bara vara synligt för föreningens styrelse. Därför finns en särskild styrelseinloggning där material kan sparas och struktureras.